Da biskop Rikval afløste Egino som biskop i Lund, kom han fra Paderborn, hvor han havde været munk. I byen stod allerede i 1036 den runde Bußdorf kirke, og eftertiden har vist, at der var været kontakter på flere niveauer mellem det nærliggende kloster i Helmarshausen og Allehelgenklostret i Lund, som også havde kontakt med Pantaleonklostret i Køln.

Ikke langt fra Bußdorf kirke, der blev bygget efter informationer om Gravkirken i Jerusalem, står ruinen af en anden kirke, der er lige søj som Østerlars. Da munken Wino, der var udsendt af biskop Meinwerk i Paderborn, kom til Jerusalem for at opmåle gravkirken, fandt han en ruin og måtte støtte sig til de lokales informationer om kirken. Før ham havde munken Arculf været i Jerusalem med den samme opgave.

Bußdorf kirkes grundplan var først rund, men blev senere ændret til en korsformet ottekant, og man skal ikke langt fra Paderborn for at finde en kirke med en tilsvarende grundplan. Det drejer sig om St. Johannes i Krukenburg, der ligger ikke langt fra Helmarshausen, det kloster, fra hvis sciptorium flere andre kirker og klostre, herunder Lund, fik fremstillet flot illuminerede udgaver af deres hellige skrifter. Her har den runde kirke, som den i Bußdorf, haft fire udbygninger, så grundplanen har dannet et kors. Den samme plan blev oprindelig også brugt, da Michaelskirken i Fulda skulle opføres.

Hvor biskop Meinwerk fik sin inspiration til den korsformede ottekant fra, ved vi ikke præcist, men der er spekuleret over om Wino rejste over Lilleasien for at komme til Jerusalem, og om han i så fald har set kirker med tilsvarende grundplaner i Kimbirkilisse eller Nyssa. Biskop Meinwerks formål med at gøre kirken i Bußdorf korsformet var religiøst, og det var også hans […]